RD (Rail Side Deluxe Body)

ALRD (Aluminum Rail Side Deluxe Body)

ALPL (Aluminum Platform Body)

PL (Platform Body)

SK (Skirted Body)

ALSK (Aluminum Skirted Body)

ER (EZ Rider Body)

DB (Dump Body)

TM Deluxe (Tradesman Body)

RD (Rail Side Deluxe Body)

ALRD (Aluminum Rail Side Deluxe Body)

ALPL (Aluminum Platform Body)

PL (Platform Body)

SK (Skirted Body)

ALSK (Aluminum Skirted Body)

ER (EZ Rider Body)

DB (Dump Body)

TM Deluxe (Tradesman Body)